Brez modre ni zelene, brez vode ni življenja.

Učenci smo tekom projekta “Evropa v šoli – brez modre ni zelene, brez vode ni življenja” raziskali različne poglede na vodo: voda na planetu Zemlja, voda v naših gospodinjstvih in občini, pomanjkanje vode, pravica do dostopa do pitne vode in ustava RS, suša v Sloveniji.
Vse naše ugotovitve smo prikazali na različne načine, ki jih lahko zasledite na tej spletni strani. Upamo, da vam bodo naši izdelki poučni in zanimivi.

Spodaj je prikazano razmerje voda : kopno na našem planetu.

Avtor: Lan Cirar, 4. D

Avtorica: Hana Baškovč Škrabar, 4. D

Avtorica: Alijana Hribar, 4. D

Poraba vode

ffhhhfshrhhs

Doma smo preverili, koliko kubičnih metrov vode porabimo v naših gospodinjstvih.
To je odvisno predvsem od števila članov gospodinjstva ter naših navad, povezanih s porabo vode.

Eva, 7. A

“V našem gospodinjstvu mesečno porabimo 12 m3 vode.”

Patricija, 8. B

“Pri nas porabimo 9 m3 na mesec.”

Urban, 7. A

“Pri nas porabimo 6 m3 vode na mesec. Naša vas se oskrbuje z vodo iz svojega zajetja.”

Maja, 7. A

“Naše gospodinjstvo porabi m3 vode na mesec.”

Količina porabljene vode je odvisna od števila prebivalcev. V mestu Zagorje ob Savi živi 6020 prebivalcev, v Kisovcu 1701 ter na Izlakah 1123. Iz grafa lahko razberemo, da največ vode porabijo prebivalci mesta Zagorje ob Savi, najmanj pa na Izlakah. Podatke o številu prebivalcev smo pridobili na stat.si.
Graf povprečne porabe vode na prebivalca pokaže, da v vseh treh mestih porabijo približno enako količino vode. Največ vode na leto porabi prebivalec mesta Zagorja ob Savi, najmanj pa prebivalcev Izlak.
Poraba vode na naši šoli je odvisna od šolskih dni na mesec. V letu 2021 pa je pazno nihanje porabe vode, zaradi epidemije in zaprtih šol. Opazna je večja poraba vode od meseca marca do junija, ko so se učenci vrnili v šolske klopi. Logično pa je, da je poraba vode v mesecih julij in avgust manjša, zaradi poletnih počitnic.
Učenci in učitelji smo zbrali tudi podatke porabe vode v njihovem gospodinjstvu. Iz grafov je razvidno, da poraba vode na mesec zelo niha. Po pogovoru z vsemi udeleženci lahko ugotovimo, da je poraba odvisna od članov gospodinjstva, nekateri so k statističnim podatkov dodali tudi podatke porabe vode gospodarskih poslopij.  


S pomočjo podatkov Agencije RS za okolje, smo izdelali tematska zemljevida, ki prikazujeta stanje suše v Sloveniji