Avtorica fotografije: Maja Ocepek

O Solzah

»Solze so voda,

zato jokaj kar takoj.

Izvir, le zapoj!«

Maša Pikel, 7. B.